H. Enberg Ventilationskonsult AB

Hem


Order / Kontakt

Nu finns en uppdaterad och kompletterad Utgåva 10

Minimikrav på luftväxlingMINIMIKRAV PÅ LUFTVÄXLING


En tolkning av Boverkets Byggregler, Arbetsmiljöverkets föreskrifter, Folkhälsomyndighetens allmäna råd och andra dokument.


UTGÅVA 10 2015 Tolkat av Håkan Enberg©

ISBN 978-91-637-7626-7


Publikationen innehåller drygt 500 sifferuppgifter om till- och frånluftsflöden som också krav och råd gällande ljudnivåer, termiskt rumsklimat och energi hushållning. Pris: 490 kr st. Ytterligare ex 390 kr st.
En skrift med anknytning till minikraven


Introduktion till LUFTBEHANDLIING


Introduktion till

LUFTBEHANDLINGSTEKNIK


Sammanställt av Helge Enberg©

ISBN 91-631-0560-8

Publikationen innehåller formler, diagram och exempel för praktikern och möjligen någon tankeställare för specialisten. Utförlig innehållsförteckning finns i  PDF formuläret på ordersidan. Pris: 450 kr st. Ytterligare ex 350 kr st.
Vi har även samtliga äldre upplagor av Minimikrav på Luftväxling tillgängliga för beställning.

Ange antal och utgåva i meddelandefältet i beställningsformuläret

eller kontakta oss via telefon.